Projekat EX.PO AUS (Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu)

Prekogranični projekat koji se sufinansira sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje 2007-2013. U projekt je uključeno 12 partnera iz sedam država na Jadranu: Grad Dubrovnik, vodeći partner, Istarska županija, Grad Split (Hrvatska); Pokrajina Ferara, Opština Ravena – Muzej umjetnosti grada Ravene, Opština Alberobelo, Fondacija Akvileja /Aquileia/ (Italija); Univerzitet Primorska - Naučno-istraživački centar (Slovenija); Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (Crna Gora); Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Bosna i Hercegovina); Kancelarija za administraciju i koordinaciju Butrinta (Albanija) i Opština Krf (Grčka).