WORKSHOP NË SPLIT

Workshop në Split

Workshop në Split

Në 10 Prill 2014 në Komunën e Qytetit të Splitit u organizua një nga workshopet e zakonshme mbi Planin e Menaxhimit.

Në 10 Prill 2014 në Komunën e qytetit të Splitit u organizua një nga workshopet e zakonshme mbi Planin e Menaxhimit. Në workshop kishte përfaqësues të qytetit të Splitit dhe të Komitetit për Mbrojtjen dhe Rivitalizimin e Zemrës së Qytetit të Vjetër të Splitit dhe Pallatit të Perandorit Diocletanius. Koordinatorja e projektit Ms. Maja Munivrana foli rreth projektit EX. PO AUS, takimeve ndërrajonale me partnerët, dhe për gjendjen aktuale të implementimit të projektit pilot WP5. Kjo qe një mundësi e shkëlqyer për promovimin e projektit EX.PO AUS