TAKIMI STARTUES

Takimi Startues

Takimi Startues

Dubrovnik, 18-19 Dhjetor 2012 Hotel Rixos Libertas

Takimi Startues

foto Galeri

Takimi Startues i Projektit EX.PO AUS organizuar nga Përfituesi Lider, Qyteti i Dubrovnikut, në Dhjetor 18-19, 2012 në Kroaci, i financuar në kuadër të programit IPA Adriatik CBC 2007-2013, filloi me imlementimin e aktiviteteve të projektit. Përmes bashkëpunimit të 12 partnerëve nga 7 vende të përfshira në program, projekti synon krijimin dhe zbatimin e një strategjie afatgjatë mjaft inovative dhe të qartë me në thelb menaxhimin dhe fuqizimin e siteve të UNESCO-s përgjatë Detit Adriatik. Partneriteti do të adresojë ide të reja, mjete dhe aksione të përshtatshme për një menaxhim të mirë dhe fuqizim të qëndrueshëm ekonomik të siteve, duke përfshirë parime ekologjike dhe të energjisë së rinovueshme. Gjatë Takimit Startues, Partnerët e Projektit diskutuan objektivat dhe aktivitetet kryesore të projektit; analizuan paketat e punës, aktivitetet e tyre dhe rezultatet; planin e punës; sfidat e ardhshme; menaxhimin e projektit, raportimin, procedurat e raportimit publik si dhe një njohje me sitemin M.I.S.