SEMINAR LOKAL NË SPLIT - WP 3

Seminar lokal në Split - WP 3

Seminar lokal në Split - WP 3

Në 21 Tetor 2013 Qëndra e Malit të Zi për Konservimin dhe Arkeologjinë me ndihmën e qytetit të Splitit organizoi një seminar lokal në trajtën e workshopit në Split mbi përgatitjen e Planit të Menaxhimit të siteve të UNESCO-s

Seminar lokal në Split - WP 3 Seminar lokal në Split - WP 3 Seminar lokal në Split - WP 3 Seminar lokal në Split - WP 3 Seminar lokal në Split - WP 3

foto Galeri

Në 21 Tetor 2013 Qëndra e Malit të Zi për Konservimin dhe Arkeologjinë me ndihmën e qytetit të Splitit organizoi një seminar lokal në trajtën e workshopit në Split mbi përgatitjen e Planit të Menaxhimit të siteve të UNESCO-s. Workshopi u ndoq nga përfaqesues të qytetit të Splitit, Komitetit për Mbrojtjen dhe Rivitalizimin e Zemrës së Qytetit të Vjetër të Splitit dhe Pallatit të Perandorit Diocletanius, përfaqësues të institucioneve, medias and qytetarë. Një prezantim mjaft interesant dhe i dobishëm u mbajt nga Ms. Katri Lisitzin nga Suedia, arkitekte dhe eksperte në zhvillimin e planeve të menaxhimit. Gjithashtu, pati një prezantim nga Ms. Aleksandra Kapetanović, architekte and konservuese, e cila prezantoi eksperiencën e rajonit natyror, kulturor, historik të Kotorrit në përgatitjen dhe zhvillimin e Planit të Menaxhimit si dhe problemet që ata kanë hasur gjatë zhvillimit të Planit. Pas diskutimeve që pasuan u organizua një darkë pune me të gjithë të ftuarit.