POZIV NA ZAVRŠNU KONFERENCIJU PROJEKTA EX.PO AUS, 2.-3.FEBRUAR 2016

Poziv na završnu konferenciju projekta EX.PO AUS, 2.-3.februar 2016

Poziv na završnu konferenciju projekta EX.PO AUS, 2.-3.februar 2016

Grad Dubrovnik, kao vodeći partner i gradonačelnik Dubrovnika, dr Andro Vlahušić, pozivaju vas na završnu konferenciju projekta EX.PO AUS / 0037 - " Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu " realizovanog u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje 2007-2013, koja će se održati u Dubrovniku 2.-3. Februara 2016.

Documents

Document

Grad Dubrovnik kao vodeći partner 2. februara organizuje internacionalnu konferenciju pod nazivom "Unapređenje potencijala UNESCO-vih područja na Jadranu - Dijeljenje budućnosti bez granica", koja će biti otvorena za javnost, stručnjake i profesionalace, kao i za razne institucije koje se bave pitanjima upravljanja baštinom, kulturnim turizmom, energetskom efikasnošću itd.

Završna međunarodna konferencija će okupiti sve partnere iz sedam zemalja na području Jadrana, kako iz zemalja članica Evropeske unije tako I iz onih koje to još nijesu. Tokom posljednje 3 godine zajedno smo vrijedno radili u cilju  stvaranja budućnosti kako bi naše zajedničke rezultate I naučene lekcije podijelili u Jadranskoj zajednici bez granica.

Cilj projekta EX.PO AUS bio je uspostavljanje mreže saradnje između UNESCO-vih područja na jadranskoj obali (uključujući neka izuzetna područja koji nastoje na ostvare ovaj status), kako bi se izradila zajednička dugoročna strategije za održivo upravljanje i valorizaciju UNESCO-vih područja, zasnovana na visokom stepenu inovacija u oblasti upravljanja,  upotrebe tehnologije, zaštite životne sredine  i energetske efikasnosti.

U projekat je bilo uključeno 12 partnera iz sedam zemalja na Jadranu: Grad Dubrovnik, vodeći partner, Istarska županija, Grad Split (Hrvatska); Pokrajina Ferara, Opština Ravena – Muzej umjetnosti, Opština Alberobelo, Fondacija Aquileia (Italija); Univerzitet Primorska – Naučno-istraživački centar (Slovenija); Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore (Crna Gora); Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (Bosna i Hercegovina); Kancelarija za administraciju i koordinaciju Butrinta (Albanija) i Opština Krf (Grčka). 

Datum kongerencije, 2.-3.februar, jer naročito odabran jer predstavlja suštinu Dubrovnika kao područja UNESCO-ve svjetske baštine. Svečanost Svetog Vlaha, koja je uvrštena na listu UNESCO-ve nematerijalne baštine u septembru 2009. godine, se slavi svakog 3. februara već 1.044 godina kada I Dan grada Dubrovnika. Ove godine se obilježava 1.700 godina od poštovanja mučeništva Svetog Vlaha. Shodno tome, Grad Dubrovnik je odredio 2016. godinu kao godinu Svetog Vlaha.

Tokom ova dva dana bićete u mogućnosti da zajedno sa našim partnerima na projektu iskusite duh Dubrovnika I osjetite  šta znači uistinu biti UNESCO-vo područje.

Grad Dubrovnik je poznat po svojoj baštini, tradiciji i srdačnom dočeku, njegove gradske kapije su uvek širom otvorene za ljude iz cijelog svijeta.

Nadamo se da ćete biti u mogućnosti da prisustvujete konferenciji.

Program konferencije možete učitati sa donje lijeve strane.